ริโอเดอจาเนโร เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของบราซิล

ริโอเดอจาเนโร เป็นเมืองท่าชายหาดที่สวยงามแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่ รัฐริโอเดอจาเนโร ประเทศ

บราซิลได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีทัศนียภาพของ

ภูเขาและอ่าวเล็กรวมถึงชายหาดที่งดงาม ริโอเดอจาเนโรเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขว้างด้านการ

ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาติต่างๆเดินทางมายังเมืองท่า

ชายทะเลแห่งนี้ราว 2 – 3 ล้านคนต่อปี ริโอเดอจาเนโรเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นราว 6.1

ล้านคนในพื้นที่ 1,256 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่นเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากเมือง

เซาเปาลู เดิมทีนครริโอเดอจาเนโรนั้นเป็นเมืองหลวงของประเทศต่อมาในปี 1960 ได้เปลี่ยน

จากริโอมาเป็นเมืองบราซิเลียซึ่งตั้งเป็นเมืองหลวงแทน ริโอเดอจาเนโรมีภูมิประเทศที่เป็นภูเขา

สลับซับซ้อนและที่ราบเชิงเขาตั้งอยู่ริมชายฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติก ประกอบด้วยอ่าวเล็ก

และหมู่เกาะที่สวยงาม เช่น ชายหาดกอปากาบานา เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง

ริโอเดอจาเนโร

ริโอเดอจาเนโร

พระเยซูคริสต์ ศูนย์กลางแห่งผู้สัทธาของเมืองริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล มีชื่อเต็มว่า อูกริช

ตูเรเดงโตร์ เป็นประติมากรรมรูปปั้นของพระเยซูที่งดงามและโดดเด่นอย่างมากจัดว่าเป็น

อลังการประติมากรรมพระเยซู ตั้งอยู่บนยอดเขากอร์โกวาดู มีความสูง 38 เมตร เป็นรูปปั้นซึ่ง

เป็นสัญลักษณ์ของเมือง รูปปั้นพระเยซูคริสต์อูกริชตูเรเดงโตร์ถูกออกแบบโดยประติมากรชาว

ฝรั่งเศสเชื้อสายโปแลนด์ ปอล ลันดอฟสกี และได้รับการก่อสร้างโดย เอโตร์ ดา ซิลวา กอชตา

วิศวกรชาวบราซิลดำเนินการสร้างโดยรูปปั้นพระคริสต์นี้ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่และเป็นรูปปั้นพระเยซูที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาคอร์โค

วาโดสูง 700 เมตรซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมมากที่สุดแห่งนี้ นอกจากนี้รูปปั้นนี้ยัง

สามารถมองเห็นได้จากเบื้องล่างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองนี้ ภูเขาชูการ์โลฟ เป็นอีก

หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเป็นภูเขาหินแกรนิตโผล่จากผิวทะเลสูง 400 เมตรตั้งอยู่บริเวณ

ริมอ่าวกัวนาบาร่าซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมาก

ริโอเดอจาเนโร เป็นเมืองหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์การกีฬาและได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ

โอลิมปิกสากลให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนในปี 2016 ซึ่งในเมืองก็มีสถานที่ท่อง

เที่ยวเกี่ยวกับกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลซึ่งฟุตบอลบราซิลจัดว่ามีความเก่าแก่อย่างมากและสร้าง

นักเตะในตำนานมาแล้วอย่างเปเล่นักฟุตบอลที่ทำสถิติการยิงประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์

และสนามกีฬาอย่างสนามมารากาน่าเป็นสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองด้วย