อนาคอนด้า งูยักษ์นักล่าแห่งลุ่มน้ำอเมซอนของอเมริกาใต้

Anacondas ชื่อของงูสายพันธุ์หนึ่งในวงศ์ตระกูล งูโบอาน้ำ และจัดว่าเป็นงูที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ในวงศ์สกุลงูไม่มีพิษอีกทั้งยังเป็นนักล่าที่น่ากลัวของลุ่มน้ำอเมซอนของอเมริกาใต้อีกด้วย งู

ชนิดนี้มีต้นกำเนิดและมีจำนวนมากแห่งเดียวของโลกคือ ทวีปอเมริกาใต้แถบลุ่มแม่น้ำอเมซอน

โดยงูชนิดยังถูกจัดแบ่งออกเป็น 4 ชนิดย่อย ได้แก่ งูอนาคอนดาโบลิเวีย, งูอนาคอนดาจุดดำ, งู

อนาคอนดาเหลือง, งูอนาคอนดาเขียว โดย อนาคอนด้าเขียว หรือ อนาคอนด้าธรรมดา ถูกจัดว่า

เป็นชนิดที่ใหญ่ที่สุดและมีจำนวนมากที่สุดด้วยเคยมีรายงานถูกพบใหญ่ที่สุดคือความยาว 10

เมตร โดยทั่วไปตัวเต็มที่จะมีน้ำหนักราว 250 กิโลกรัม ยาวราว 6.5 – 7.8 เมตร และพบมาก

อนาคอนด้า

อนาคอนด้า

บริเวณ เวเนซุเอลา, โคลัมเบีย, บราซิล, เอกวาดอร์, ทางตอนเหนือของโบลิเวีย คาดว่างูชนิดนี้

อาจสืบสายพันธุ์มาจาก งูไททันโอโบอา งูยักษ์ดึกดำบรรพ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วซึ่งมีลักษณะนิสัย

คล้ายคลึงกัน สำหรับพฤติกรรมของมันนั้นส่วนใหญ่มักอาศัยในน้ำนิ่งและรวดเร็วมันอยู่ในน้ำแต่

จะเชื่องช้ามันอยู่บนบก และฆ่าเหยื่อโดยการบีบรัดเหมือนกับ งูเหลือมและงูหลาม จัดว่าเป็นงูที่

ดุร้ายมันเวลาหิวแต่จะกลัวมนุษย์เมื่อถูกเข้าใกล้และหนีไป แม้ว่าจะเป็นงูขนาดใหญ่แต่ก็ไม่พบ

ว่ามนุษย์เสียชวิตหรือเป็นเหยื่อของมันซึ่งส่วนใหญ่เหยื่อของงูชนิดนี้จะเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กกว่า

เช่น เสือ, วัว, จระเข้ไคแมน, ปลาปิรันย่า หรือแม้แต่งูขนาดเล็ก นอกจากนี้แล้วงูชนิดนี้ยังมีความ

เชื่อเกี่ยวกับเทพของชนพื้นเมืองแถบแม่น้ำอเมซอนอีกด้วย