อนาคอนด้า งูยักษ์นักล่าแห่งลุ่มน้ำอเมซอนของอเมริกาใต้

Anacondas ชื่อของงูสายพันธุ์หนึ่งในวงศ์ตระกูล งูโบอาน้ำ และจัดว่าเป็นงูที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ในวงศ์สกุลงูไม่มีพิษอีกทั้งยังเป็นนักล่าที่น่ากลัวของลุ่มน้ำอเมซอนของอเมริกาใต้อีกด้วย งู

ชนิดนี้มีต้นกำเนิดและมีจำนวนมากแห่งเดียวของโลกคือ ทวีปอเมริกาใต้แถบลุ่มแม่น้ำอเมซอน

โดยงูชนิดยังถูกจัดแบ่งออกเป็น 4 ชนิดย่อย ได้แก่ งูอนาคอนดาโบลิเวีย, งูอนาคอนดาจุดดำ, งู

อนาคอนดาเหลือง, งูอนาคอนดาเขียว โดย อนาคอนด้าเขียว หรือ อนาคอนด้าธรรมดา ถูกจัดว่า

เป็นชนิดที่ใหญ่ที่สุดและมีจำนวนมากที่สุดด้วยเคยมีรายงานถูกพบใหญ่ที่สุดคือความยาว 10

เมตร โดยทั่วไปตัวเต็มที่จะมีน้ำหนักราว 250 กิโลกรัม ยาวราว 6.5 – 7.8 เมตร และพบมาก

อนาคอนด้า

อนาคอนด้า

บริเวณ เวเนซุเอลา, โคลัมเบีย, บราซิล, เอกวาดอร์, ทางตอนเหนือของโบลิเวีย คาดว่างูชนิดนี้

อาจสืบสายพันธุ์มาจาก งูไททันโอโบอา งูยักษ์ดึกดำบรรพ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วซึ่งมีลักษณะนิสัย

คล้ายคลึงกัน สำหรับพฤติกรรมของมันนั้นส่วนใหญ่มักอาศัยในน้ำนิ่งและรวดเร็วมันอยู่ในน้ำแต่

จะเชื่องช้ามันอยู่บนบก และฆ่าเหยื่อโดยการบีบรัดเหมือนกับ งูเหลือมและงูหลาม จัดว่าเป็นงูที่

ดุร้ายมันเวลาหิวแต่จะกลัวมนุษย์เมื่อถูกเข้าใกล้และหนีไป แม้ว่าจะเป็นงูขนาดใหญ่แต่ก็ไม่พบ

ว่ามนุษย์เสียชวิตหรือเป็นเหยื่อของมันซึ่งส่วนใหญ่เหยื่อของงูชนิดนี้จะเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กกว่า

เช่น เสือ, วัว, จระเข้ไคแมน, ปลาปิรันย่า หรือแม้แต่งูขนาดเล็ก นอกจากนี้แล้วงูชนิดนี้ยังมีความ

เชื่อเกี่ยวกับเทพของชนพื้นเมืองแถบแม่น้ำอเมซอนอีกด้วย

 

ทวีปอเมริกาใต้ ดินแดนลึกลับที่น่าค้นหา

ทวีปอเมริกาใต้ เป็นทวีปหนึ่งที่เชื่อมต่อระหว่างอเมริกาเหนือและอเมริกากลางซึ่งเป็นเขตที่ตั้ง

อยู่ทางใต้ของซีกโลกใต้ มีเนื้อที่ราว 17,840,000 ตารางกิโลเมตร แม้ว่าจะเป็นทวีปขนาดใหญ่

แต่ถ้าเทียบกับจำนวนความหนาแน่นของประชากรแล้วถือว่าน้อยกว่าทวีปอเมริกาเหนือราว 2

เท่า โดยทวีปนี้ตั้งขนาบข้างด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติก ทวีปอเมริกาใต้

จัดว่าเป็นดินแดนหนึ่งของโลกที่มีความน่าค้นหาซึ่งภูมิประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้นทาง

ตะวันออกอย่างป่าอะเมซอนสถานที่ที่มีความหลากหลายของธรรมชาติและสัตว์นานาชนิด และ

ทางตะวันตกแถบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นเทือกเขาสูงคือ เทือกเขาแอนดีสซึ่งเป็นเทือก

เขาที่มีอายุน้อยที่สุดในบรรดาเทือกเขาบนโลก ข้อสันนิฐานจากทางโบราณคดีระบุว่าพื้นที่ของ

ทวีปอเมริกาใต้นั้นมีมนุษย์อาศัยในช่วง 12,000 -13,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช บริเวณที่ตั้งของ

พื้นที่ประเทศชิลีในปัจจุบันจากการขุดค้นพบเครื่องมือและเครื่องใช้ที่ทำด้วยหินและดินเผาใน

สมัยก่อน ภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้นั้น ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตรของโลกพื้นที่ส่วนใหญ่

ราว 70% ปกคลุมด้วยแอ่งป่าดิบชื้นกว้างใหญ่อย่างป่าอะเมซอนซึ่งครอบคลุมพื้นที่หลาย

ประเทศของทวีปรวมถึงป่าชุ่มน้ำหลายแห่งซึ่งจัดว่ามีความอุดมสมบูรณ์มากในบริเวณนั้น ส่วน

ใหญ่พื้นที่ของป่าอะเมซอนนั้นตั้งอยู่ในแถบทางชายฝั่งตะวันออกบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก

และทางชายฝั่งตะวันตกเป็นที่ตั้งของชายหาดที่มีความยาวหลายพันกิโลเมตรและทางใต้เป็น

ทวีปอเมริกาใต้

ทวีปอเมริกาใต้

เทือกเขาแอนดีส ภูมิอากาศส่วนใหญ่เป็นอากาศแบบเขตศูนย์สูตรซึ่งตั้งอยู่ที่ตั้งที่ ละติจูดที่ 12

องศาเหนือ ถึง 56 องศาใต้ และลองจิจูด 35 องศาตะวันออก ถึง 117 องศาตะวันตก เป็นทวีปที่

ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกเมื่อมองจากอวกาศจะมีลักษณะเป็นรูปคล้ายสามเหลี่ยม พื้นที่ของ

ทวีปอเมริกาใต้ถูกค้นพบครั้งแรกราวปี 1499 โดยคณะนักสำรวจโดย คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส หลัง

จากที่ค้นพบทวีปอเมริกาเหนือและเดินทางต่อตามรอยต่อของทวีปอเมริกากลาง ซึ่งเขาระบุว่า

เป็นแผ่นดินใหม่จนกระทั่งในช่วงยุคล่าอาณานิคมของยุโรปในปี 1500 ซึ่งประเทศต่างๆในยุโรป

เช่น สเปน อิตาลี โปรตุเกส อังกฤษ และฝรั่งเศส ได้เข้ามาสำรวจและพยายามยึดครองดินแดน

ของตนเอง ทวีปอเมริกาใต้ประกอบด้วยประเทศต่างๆ ทั้งสิ้น 12 ประเทศ โดยประเทศบราซิลคือ

ประเทศที่มีเนื้อที่ใหญ่ที่สุดโดยมีเนื้อที่ 8,514,877 ตารางกิโลเมตร ลักษณะของภูมิประเทศใน

อเมริกาใต้ มี 4 ลักษณะเด่นๆคือ เขตที่สูงกายอานา ตั้งอยู่บนพื้นที่เหนือสุดของทวีปประกอบ

งภูเขาหินและมีแนวชายหาดยาว 1,500 กิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ราบสูง ร่องน้ำลึก หุบเหว

ลึก ป่าดิบชื้น และมีน้ำตกที่มีชื่อเสียงคือ น้ำตกแองเจิล, เขตลุ่มน้ำอเมซอน เป็นที่ราบต่ำและ

ป่าดิบชื้นที่มีพื้นที่กว้างถึง 8 ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นป่าดิบชื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก